Privat detaljregulering KNA Raceway Kroheia - Reguleringsplan på offentlig ettersyn / høring

Detaljreguleringsplan for Motorsportsenter Kroheia – gnr. 56, bnr. 1 m.fl. Planen legges ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10, etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk (LMT) den 15.06.16 (sak 036/16). Planforslaget er revidert i henhold til LMT vedtak 036/16.
Krohei

Hensikten med planarbeidet er å fastsette rammene for en framtidig etablering av et regionalt motorsportsenter med tilhørende fasiliteter. Området vil legge til rette for ulike typer motorsport, så som asfaltbane for bil og MC, dragracebane, gokart, enduro, drifting, offroad, trial mv.

Reguleringsplankartet med bestemmelser, planbeskrivelse og saksforelegg for 1. gangs behandling finner du her.

Vi ber om at mottakerne vurderer om det er behov for å komme med merknader til planforslaget.

Merknader kan rettes skriftlig til:

Sokndal kommune

Gamleveien 20

4380 Hauge i Dalane

eller på e-post til postmottak@sokndal.kommune.no

Høringsfristen er satt til den 21.08.16.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksframstilling til 1. gangs behandling

Sist oppdatert 28.06.16 - 13:23 av May Lene Vestbøstad