Kommunal planstrategi 2012-2015 for Sokndal kommune

10.12.2012 vedtok kommunestyret i Sokndal kommune den kommunale planstrategien for perioden 2012-2015.
Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi for Sokndal kommune 2012 – 2015

Sist oppdatert 20.08.13 - 13:18 av May Lene Vestbøstad