Kommuneplan

Kommuneplan 2011-2022 Sokndal kommune – Høring og offentlig ettersyn

Kommunestyret i Sokndal kommune vedtok i sak 083/12 å legge deler av kommuneplanen 2011-2022 ut på høring og offentlig ettersyn, jf. pbl. § 11-14. Høringsfrist: 14. juni 2013.