Kommuneplan 2011-2022 – Egengodkjenning

P6150336

Kommuneplanens bestemmelser.

Kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunestyrets vedtak 29.10.2012, k-sak 083/12:

1. Sokndal kommune vedtar kommuneplan med samfunnsdel og arealdel for Sokndal 2011-

2022 i samsvar med plan- og bygningslovens (pbl) § 11-15.

2. I medhold av pbl § 11-15 og § 11-16 vedtas følgende områder/bestemmelser uten

rettsvirkning:

 • M1; motorsport Kroheia
 • D5; industriområde Drageland
 • B27; boligområde Nesvåg
 • B4; boligområde Høydalsåsen
 • B18; boligområde Rekefjord
 • B19: boligområde Rekefjord
 • B24; boligområde Øyno
 • § 3.1; Unntak for plankrav
 • BH1; barnehagetomt Flekken
 • B10 og langs Kileveien

3. Det bes om at følgende områder blir sendt ut på høring:

 • M1; motorsport Kroheia
 • D5; industriområde Drageland
 • B27; boligområde Nesvåg
 • B10 og langs Kileveien

4. Det bes om meklingsmøte for følgende områder:

 • B4; boligområde Høydalsåsen.
 • B18; boligområde Rekefjord
 • B19; boligområde Rekefjord
 • B24; boligområde Øyno
 • § 3.1; Unntak fra plankrav

5. Ordfører og rådmann utgjør meklingsutvalg.

Sist oppdatert 26.04.13 - 08:43 av Nils Jacobsen