Kommuneplan 2011-2022 Sokndal kommune – Høring og offentlig ettersyn

Kommunestyret i Sokndal kommune vedtok i sak 083/12 å legge deler av kommuneplanen 2011-2022 ut på høring og offentlig ettersyn, jf. pbl. § 11-14. Høringsfrist: 14. juni 2013.
Lille Presteskjær Fyr - 090610

Innspill med ROS/KU

Kommunestyret i Sokndal kommune vedtok i sak 083/12 å legge deler av kommuneplanen 2011-2022 ut på høring og offentlig ettersyn, jf. pbl. § 11-14.

Områdene i arealplan kartet som legges ut på høring er som følgende:

- M1; motorsport Kroheia

- D5; industriområde Drageland

- B27; boligområde Nesvåg

- B10 og langs Kileveien; boligområde Årstad

- BH1; barnehagetomt Flekken

Høringsfristen for å komme med innspill er satt til fredag 14.06.2013

Nye innspill som skal på høring, vedtatt av kommunestyret i sak 083/12, legges ut på kommunehuset.

Dokumenter vedtatt kommuneplan.

For mer informasjon om kommuneplanen, kontakt Sokndal kommune ved prosjektleder Svein Erik Tønnesen på telefon 51 47 06 24 eller set@sokndal.kommune.no

Sist oppdatert 16.05.13 - 12:14 av May Lene Vestbøstad