Kunngjøring av reguleringsplan for Årstadøyno

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt reguleringsendring for Årstadøyno i møte den 3.3.2014, sak 011/14.
Plankart vedtatt 3 3 2014

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen i lokalpressen (DT og Avisen Agder), jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Link til plankart

Link til bestemmelser

Link til politisk sak med vedtak

Sist oppdatert 06.03.14 - 12:10 av