Kunngjøring – Reguleringsplan for Årstadveien 13-15

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtattreguleringsplan forÅrstadveien 13-15 i møte den 3.3.2014, sak 009/14.
Plankart Årstadveien 13-15

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen i lokalpressen (DT og Avisen Agder), jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Link til plankart

Link til bestemmelser

Link til politisk sak med vedtak

Sist oppdatert 12.03.14 - 12:36 av