Kunngjøring – Reguleringsplan for Fv 44 Åmodt bru - Stemmetjørn

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtattreguleringsplan forFv 44 Åmodt bru - Stemmetjørn i møte den 3.3.2014, sak 010/14.
Plankart2 Stemmetjørn

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen i lokalpressen (DT og Avisen Agder), jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Link til plankart1

Link til plankart2

Link til bestemmelser

Link til politisk sak med vedtak

Sist oppdatert 10.03.14 - 14:13 av