Detaljreguleringsplan for fv. 44 Åmodt bru - Stemmetjørn

Formålet med planen er å utbedre eksisterende fv.44 på strekningen Bjånes til Stemmetjørna, jf plankart datert ViaNova 17.10.2013.
1821 planbeskrivelse ogvedlegg20131113 (2) Side 01

1. Detaljregulering - R01

2. Detaljregulering - R01

3. Planbeskrivelse

4. Planbestemmelser

Sist oppdatert 19.11.13 - 08:31 av