Varsel om oppstart for detaljregulering for Sandbekk i Sokndal kommune

Tursti til Sandbekk- Foto: Nils Jacobsen © Sokndal kommune

Trykk på her for å lese brevet.

Sist oppdatert 09.07.13 - 12:20 av