Varsel om oppstart planarbeid

Endring av reguleringsplan for hyttefeltene Måkehei / Vågan og Oddsfjell / Revaknuten gnr. 82, bnr. 4 samt del av bnr. 2 i Sokndal kommune
Planområde

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart planarbeid med endring av reguleringsbestemmelsene for hyttefeltene Måkehei / Vågan og Oddsfjell / Revaknuten på gnr. 82, bnr. 4 og del av bnr.2 i Sokndal kommune.

Begge planene er av eldre dato og ønskes tilpasset dagens lovverk og overordnede planers føringer. Blant annet ønskes punktfeste erstattet med festet / selveid tomt, hyttestørrelse økt til kommuneplanens angitte utnyttelsesgrad, kjørbar veg etablert frem til de fleste hytter, samt nye parkeringsplasser langs veiene. I tilegg ønskes båthavnen som er knyttet til reguleringsplanen for Måkehei / Vågan utvidet og endret ved at flytebrygger fjernes og erstattes med faste brygger, trukket inn i terrenget.

Innspill og eventuelle merknader til det forestående planarbeidet bes sendt skriftlig til:
Kjellesvik Prosjektering AS
Postboks 90
4465 MOI

Innen 25.03.2017

Sist oppdatert 24.02.17 - 10:35 av Eline Nesvåg