Kontaktperson

Nils Jacobsen
Næringssjef
Tlf. 51 47 06 16

Boligtomter i Øyno

Sokndal kommune har igjen noen boligtomter i Øyno, både til enebolig og leilighetsbygg. Øyno plakat

Tomtestørrelsen varierer fra 680 til 1.424 m2.

Tomtepris inkl. tekniske anlegg fra kr 400.000 til kr 800.000 + omkostninger.

For mer informasjon: Sokndal kommune,
tlf. 51 47 06 00 eller
epost postmottak@sokndal.kommune.no

Annonse

Reguleringsplan

Reguleringsbestemmelser

Detaljkart VVA

Tomtepriser og tomtestørrelser

Kjøpekontrakt

Sist oppdatert 28.07.17 - 10:17 av Eline Nesvåg