Kontaktperson

Erik Gotfredsen
Byggesaksbehandler
Tlf. 51 47 06 36

Byggesaker i Sokndal kommune

Sokndal kommune har pr i dag en tilsatt på byggesak i 80 % stilling. Stillingen har i tillegg ansvar for saker knyttet til Sokndal kommunes sjøarealer. Dette utgjør 20 %. Byggesak jobber tett opp mot de andre fagfelt ved Teknikk- og miljøetaten i de enkelte saker.
Oppføring av servicebygg Malmkaien- Foto: Erik Gotfredsen

Har du sørsmål som går på forhold knyttet opp mot en byggesak, eller går du med planer om å bygge, kan spørsmål sendes til postmottak@sokndal.kommune.no

Byggesak anbefaler å benytte seg av muligheten til å gjennomføre en forhåndskonferanse før søknad sendes inn. Dette kan gjennomføres på alle typer byggesaker. Da vil en få klarlagt mange forhold som kan påvirke byggesaken og på den måten sikre at prosessen kommer igang på riktig måte.

Sokndal kommune har etter lovverket en frist på 14 dager på å gjennomføre en forhåndskonferanse etter at det er sendt inn en forespørsel om forhåndskonferansen.

Sist oppdatert 21.06.19 - 07:26 av Martin Brunvatne