Kontaktperson

Erik Gotfredsen
Byggesaksbehandler
Tlf. 51 47 06 36

Informasjon/Nyheter

Hva gjør du når du har fått nabovarsel?

Lær mer om hva du kan gjøre hvis noen har sendt deg et nabovarsel.

Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggelinje langs fylkesvei

Statens vegvesen har nå fått nye elektroniske skjemaer der brukerne enkelt kan søke om avkjørsel fra veg eller dispensasjon fra byggegrense mot veg.

Hva må byggemeldes og hva er unntatt

Plan- og bygningsloven setter krav til den som skal gjennomføre en søknadsprosess og dokumentere at tiltaket er i samsvar med loven og dets forskrifter. Det er derfor utarbeidet retningslinjer og eksempler for de mest aktuelle tiltakene. Skal det bygges nærmere enn 4 meter fra nabogrense, kan Erklæring om redusert byggeavstand benyttes.

Direktoratet for byggkvalitet

Byggeregler på ett sted og alltid oppdatert. Her finner du alle relevante regler, veiledninger og hjelpemidler til bygningsregelverket i plan-og bygningsloven samt søknadsblanketter