Kontaktperson

Erik Gotfredsen
Byggesaksbehandler
Tlf. 51 47 06 36

Hva må byggemeldes og hva er unntatt

Plan- og bygningsloven setter krav til den som skal gjennomføre en søknadsprosess og dokumentere at tiltaket er i samsvar med loven og dets forskrifter. Det er derfor utarbeidet retningslinjer og eksempler for de mest aktuelle tiltakene. Skal det bygges nærmere enn 4 meter fra nabogrense, kan Erklæring om redusert byggeavstand benyttes.
Servicebygg under oppføring- Foto: Erik Gotfredsen

Hva må byggemeldes og hva er unntatt?

Nabovarsel - innhold og varslingsmåter

Enebolig og fritidsbolig

Tilbygg til bolig

Fasadeendring

Forstøtningsmur

Veranda, balkong og terrasse

Pipe og ildsted

Gjerde og levegg

Driftsbygninger i landbruket

Garasje, bod ol.

Skilt og reklame

Innredning av leilighet i ekst bygg

Erklæring om redusert byggeavstand

Sist oppdatert 04.07.18 - 14:52 av Martin Brunvatne