Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggelinje langs fylkesvei

Statens vegvesen har nå fått nye elektroniske skjemaer der brukerne enkelt kan søke om avkjørsel fra veg eller dispensasjon fra byggegrense mot veg.

Søknader om å utvide en avkjørsel er aktuelt dersom bruken av eiendommen endrer seg. Kanskje bygger eieren et hus til slik at det kommer en ny familie på eiendommen, eller det kan hende de vil starte næring i huset.

Noen søker også om å kunne bygge nærmere vegen enn regelverket tilsier. Da må formålet vurderes, det kan for eksempel være lettere å få dispensasjon for en garasje enn et bolighus. For Vegvesenet er det viktig å disponere nok areal på siden av vegen for en eventuell utvidelse.

Her er link til søknad

Her er det også veiledning til utfylling og linker til både veglov og plan- og bygningsloven.

Sist oppdatert 04.07.18 - 14:52 av Martin Brunvatne