Gebyrregulativ

Tiltak etter søknad, Plan og bygningsloven

Forskift om gebyr i medhold av § 33-1 i plan- og bygningsloven

Gebyrregulativet 2019

Gebyrregulativet 2018

Gebyrregulativet 2017

Arbeider etter matrikkelloven:

Gebyrer 2019 for arbeider etter matrikkelloven

Gebyrer 2018 for arbeider etter matrikkelloven

Gebyrer 2017 for arbeider etter matrikkelloven

Vann og avløp

Gebyrregulativ vann og avløp

Sist oppdatert 09.04.19 - 21:46 av Martin Brunvatne