Gebyrregulativ

Tiltak etter søknad, Plan og bygningsloven

Forskift om gebyr i medhold av § 33-1 i plan- og bygningsloven

Gebyrregulativet 2018

Gebyrregulativet 2017

Gebyrregulativet 2016

Gebyrregulativet 2014

Arbeider etter matrikkelloven:

Gebyrer 2015 for arbeider etter matrikkelloven

Gebyrer 2014 for arbeider etter matrikkelloven

Gebyrer 2013 for arbeider etter matrikkelloven

Vann og avløp

Gebyrregulativ vann og avløp

Sist oppdatert 11.10.18 - 13:30 av Martin Brunvatne