Kontaktperson

Erik Gotfredsen
Byggesaksbehandler
Tlf. 51 47 06 36

Havn

Rehabilitering av kommunal kai i Svartavik i Jøssingfjord

Sokndal kommune skal nå i gang med en etterlengtet rehabilitering av den kommunale kaien.

Nytt servicebygg på Sogndalstrand

Etter mange år med stor aktivitet i moloområdet er det nå politisk vilje til å få etablert et nytt servicebygg.

Gjestekaier i Sokndal kommune

Sokndal kommune har et nytt og moderne servicebygg i tilknytning til gjestekaien ved Malmkaien i Rekefjord. Det er igangsatt et prosjekt for å få føre opp et nytt servicebygg i tilknytning til reetablert loskai og amfiet på Sogndalstrand. Sokndal kommune vil i dialog med Rogaland Fylkeskommune jobber målrettet for å finne gode løsninger. Det er satt som mål å få dette klart til sommersesongen 2014.