Kontaktperson

Erik Gotfredsen
Byggesaksbehandler
Tlf. 51 47 06 36

Gjestekaier i Sokndal kommune

Sokndal kommune har et nytt og moderne servicebygg i tilknytning til gjestekaien ved Malmkaien i Rekefjord. Det er igangsatt et prosjekt for å få føre opp et nytt servicebygg i tilknytning til reetablert loskai og amfiet på Sogndalstrand. Sokndal kommune vil i dialog med Rogaland Fylkeskommune jobber målrettet for å finne gode løsninger. Det er satt som mål å få dette klart til sommersesongen 2014.
Servicebygg JanOve (7)- Foto: Jan Ove Grastveit

Malmkaien har totalt ca 80 meter kaifront og gode dybdeforhold. Servicebygget inneholder dusj- og toalettfasiliteter samt vaskemaskin for båtturister. Uteområdet er opparbeidet med oppmerkede p-plasser og nytt båtopptrekk. Servicebygg og uteområdet tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Det vil bli tilrettelagt for trådløst internett tilgang.

Betaling for tilgjengelige tjenester kan gjøres ved bruk av kontanter, giro eller sms. Mer informasjon om betalingmuligheter og priser finnes i servicebygget som er åpent hele døgnet.

I tilknytning til servicebygget er det etablert nytt system for hytterenovasjon ved bruk av nedgravde avfallskontainere. Dette eies og driftes av Dalane Miljøverk IKS.

Den gamle loskaien på Sogndalstrand skal være ferdigstilt 1. april. Det vil her bli tilgang på vann og strøm. Det skal også legges ut 4 fortøyningsbøyer ut av kaien slik at flere større fritidsbåter.

Har du behov for å kontakte havneansvarlig, send en e-post til havn@sokndal.kommune.no

Sist oppdatert 08.03.13 - 17:31 av Erik Gotfredsen