Kontaktperson

Erik Gotfredsen
Byggesaksbehandler
Tlf. 51 47 06 36

Rehabilitering av kommunal kai i Svartavik i Jøssingfjord

Sokndal kommune skal nå i gang med en etterlengtet rehabilitering av den kommunale kaien.
Gammel kaikran © Sokndal kommune

Det ble sendt ut forespørsel til fem lokale firma i forbindelse med rehabiliteringen av kaien. Ved fristen for innlevering av tilbud, den 15.3.2013 ble det innlevert et tilbud. Arbeidene er kostnadsberegnet til ca 200 000,-

Prosjektering er utført av Arentz & Kjellesvig as i Flekkefjord.

Etter mange år med manglende vedlikehold er kaifronten i en slik forfatning at hele fronten må fjernes og bygges opp med ny konstruksjon. Det vil samtidig vil det bli montert ny redningsstige slik at sikkerheten for brukere blir ivaretatt på best mulig måte.

Arbeidene følges opp av havneansvarlig v/ Teknikk- og miljøetaten og er beregnet til ca 3 uker fra oppstart. Tlgjengeligheten til kaien vil bli begrenset i byggeperioden og det oppfordres til å vise hensyn.

Kaikran og fortøyningspullere vil bli overflatebehandlet på et senere tidspunkt. Det henger sammen med behov for overflatebehandling på kaikraner og fortøyningspullere på fiskerikaien i Rekefjord samt kaien på Sogndalstrand. Dette vil etter planen bli utført i løpet av sommer/høst 2013.

Sist oppdatert 15.03.13 - 20:49 av Erik Gotfredsen