Kontaktperson

Erik Gotfredsen
Byggesaksbehandler
Tlf. 51 47 06 36

Sogndalstrand Amfibygg

Etter flere år med dårlige fasiliteter ved amfiet og molo-området ble det igangsatt et prosjekt med å få på plass et funksjonelt bygg med flere funksjoner. Intensjonen med bygget, var at det skulle være et bygg til bruk for alle, så som båtturister, turfolk, fastboende og publikum ved arrangementer i amfiet. Det var et gjennomgående krav at bygg og uteområdet skulle være universelt utformet i henhold til dagen krav.
Sogndalstrand Amfibygg

Området er en del av Sogndalstrand kulturmiljø og er fredet etter kulturminneloven. Dette medførte høye krav til utførelse fra Rogaland fylkeskommune som for øvrig ga økonomisk støttet til universell utforming.

Hovedmålet under prosjekteringen var at bygg og uteområde skulle være stedstilpasset, funksjonelt og allsidig.

Samtidig som det underordna seg det freda miljøet, skulle det være et bygg fra vår tid som dekket en moderne besøksfunksjon. Derfor ble servicebygget gitt en moderne utforming med signaleffekt, som tok opp i seg moderne Norsk arkitektur i tråd med "Norske turistveiprosjekter" og lignende prosjekt.

Uteområdene ble også viet stor oppmerksomhet med tanke på universell utforming og belysning. Her ble slippen viet mye oppmerksomhet med nytt vinsj-hus og ny vinsj.

Hver enkelt detalj tilfører bygg og uteområde detaljer som igjen gir Sokndal et flott signalbygg som en ikke vil finne andre steder.

Byggestart på grunn- og terrengarbeider var høsten 2014 og byggestart på selve bygget var januar 2015. Sogndalstrand Amfibygg ble åpnet av Ordfører under Sokndalsdagene 2015

I senter av Amfibygget er det et allrom som er tilrettelagt for møter/selskap med inntil 24 sitteplasser (reservasjon gjøres via kommunens sentralbord). Lokalet inneholder for øvrig nødvendige tekniske fasiliteter. Videre tilbys det dusj, vaskemaskin og tørketrommel. Informasjon om betaling for bruk av fasilitetene finnes i bygget.

Sokndal kommune ønsker deg velkommen til Sogndalstrand Amfibygg.

Panorama kveld

Oppholdsrom

Oppholdsrom

Toalett damer

Toalett herrer

Fasade

Sist oppdatert 19.07.17 - 14:25 av May Lene Vestbøstad