Kontaktperson

Linda Lindås Mydland
Saksbehandler / Kart matrikkel
Tlf. 51 47 06 33

Kart og matrikkel

Nye Adresserparseller

I forbindelse med adresseringsprosjektet har administrasjonen vedtatt utforming av ca 90 adresseparseller for Sokndal kommune

Infoland

Sokndal kommune har startet opp som leverandør av kommunal eiendomsinformasjon ved hjelp av Infoland. I hht vedtak 45/10 i Formannskapet 05.10.10 vil Sokndal kommune i fremtiden benytte Infoland.no for salg av eiendomsinformasjon, forvaltningsinformasjon, kart- og plandata til det private og profesjonelle marked.

Kart over Sokndal

I samarbeid med Fylkesmannen legges kommunale kart ut på internett. Utsnitt av kartbasen kan f. eks. benyttes til byggesøknader eller for å vise / overbevise om at tenkte tiltak er gode.

Se eiendom – informasjon fra Matrikkelen

Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser – matrikkelen.