Kart og matrikkel

Ny versjon av Se eiendom

Se eiendom er ei av Kartverkets mest populære tenester med 8,8 millionar klikk i året. No lanserer de ein ny versjon som mellom anna er betre tilpassa mobil.

Nye Adresserparseller

I forbindelse med adresseringsprosjektet har administrasjonen vedtatt utforming av ca 90 adresseparseller for Sokndal kommune

Infoland

Sokndal kommune har startet opp som leverandør av kommunal eiendomsinformasjon ved hjelp av Infoland. I hht vedtak 45/10 i Formannskapet 05.10.10 vil Sokndal kommune i fremtiden benytte Infoland.no for salg av eiendomsinformasjon, forvaltningsinformasjon, kart- og plandata til det private og profesjonelle marked.

Kart over Sokndal

I samarbeid med Fylkesmannen legges kommunale kart ut på internett. Utsnitt av kartbasen kan f. eks. benyttes til byggesøknader eller for å vise / overbevise om at tenkte tiltak er gode.

Se eiendom – informasjon fra Matrikkelen

Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser – matrikkelen.