Kontaktperson

Linda Lindås Mydland
Saksbehandler / Kart matrikkel
Tlf. 51 47 06 33

Infoland

Sokndal kommune har startet opp som leverandør av kommunal eiendomsinformasjon ved hjelp av Infoland. I hht vedtak 45/10 i Formannskapet 05.10.10 vil Sokndal kommune i fremtiden benytte Infoland.no for salg av eiendomsinformasjon, forvaltningsinformasjon, kart- og plandata til det private og profesjonelle marked.

Infoland er en av landets største elektroniske markedsplasser. Her får en tilgang til bl.a eiendomsinformasjon, kart- og plandata, samt digitale kart fra kommunen. Eiendomsregisteret EDR, er også tilgjengelig via Infoland, inkl bestilling av pantebokutskrifter og andre utskrifter fra Grunnboken Eiendom og Grunnboken Borett.

Infoland er utviklet av, eies og drives av Norsk Eiendomsinformasjon AS (NE).

Produktoversikt

Produktoversikt for Sokndal kommune finner du ved å gå inn Forsiden, velge fanen Søk eiendom, skriv inn kommunenavn i søkefelt og trykk deretter Vis produkter.

Her er noen av produktene som kan bestilles: Eiendomsmeglerpakke, eiendomsinformasjon fra Matrikkelen, kartutsnitt, målebrev, godkjente tegninger, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, gjeldende regulering/kommuneplan, tilknytning til offentlig vann og avløp, kommunale avgifter og digitale kart mm.

Hvordan bli kunde hos Infoland?

Profesjonelle brukere må opprette en kundeavtale.

Hvis du som privatperson skal bestille produkter, kan du bestille varer gjennom portalen og betale med VISA/Mastercard. Eventuelt kan bestillingsliste hentes hos Teknikk- og miljøetaten (kontant betaling/evt faktura).

For ytterligere informasjon, gå inn på infoland.

Sist oppdatert 16.10.17 - 12:30 av Eline Nesvåg