Kontaktperson

Linda Lindås Mydland
Saksbehandler / Kart matrikkel
Tlf. 51 47 06 33

Kart over Sokndal

I samarbeid med Fylkesmannen legges kommunale kart ut på internett. Utsnitt av kartbasen kan f. eks. benyttes til byggesøknader eller for å vise / overbevise om at tenkte tiltak er gode.

På disse sidene kan du gjøre mange ulike valg for å vise ulike typer kart. Du kan søke på din egen adresse, stedsnavn eller gårds- og bruksnummer. Eller lage kart kobinert med flybilder. Kommuneplan og reguleringsplaner er ikke lagt inn enda.

Du kan også ta utskrift fra kartet i god kvalitet

Temakart Rogaland

Sist oppdatert 03.12.12 - 11:47 av Erik Gotfredsen