Kontaktperson

Linda Lindås Mydland
Saksbehandler / Kart matrikkel
Tlf. 51 47 06 33

Se eiendom – informasjon fra Matrikkelen

Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser – matrikkelen.

Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser – matrikkelen.

Matrikkelen inneholder informasjon om fast eiendom, under dette matrikkelenheter (”eiendommmer”), adresser, bygninger og boliger/andre bruksenheter. Se eiendom er utviklet for å kunne utlevere data fra matrikkelen som etter matrikkellova § 30, 3.ledd kan utleveres til alle. Matrikkelinformasjon som faller innenfor virkeområdet til personopplysningsloven finnes ikke i nettløsningen.

Trykk her for ytterligere informasjon

Sist oppdatert 03.12.12 - 11:46 av Erik Gotfredsen