Dalane Miljøverk IKS

DIM (Dalane Miljøverk IKS) har ansvar for henting av husholdningsavfall fra hustander i Eigersund, Sokndal og Bjerkreim
DIM

Januar 2001 ble det innført et nytt innsamlingssystem for husholdningsavfall for husstander i Eigersund, Sokndal og Bjerkreim. Det var den da nystartet organisasjonen Dalane Miljøverk IKS som gjennomførte disse ordningene. Fra den dagen ble nesten all form for avfall satt i system i disse kommunene.

For priser og åpningstider, gå til DIM sin egen hjemmeside.

Sist oppdatert 24.06.16 - 13:47 av May Lene Vestbøstad