Kontaktperson

Dagfinn Mydland
Avd. leder driftsavd./Varabr.sjef
Tlf. 400 21 784

Sokndal brann- og redningsvesen

Vaktkhavende brannsjef i Sokndal kommune mobiltelefon 900 86 379 BRANNMELDING SOKNDAL KOMMUNE Brann og nødmeldinger : 110 Når hjelpen kan vente litt 51 50 22 00 Telefon Sokndal kommune dagtid 51 47 06 00

Logo

Bruk av åpen ild og flamme i sommerhalvåret
Brannloven foreskriver at det er forbudt å tenne opp ild/åpen flamme i og i nærheten av skog og mark i tidsrommet 15. april til 15. september. Den lokale vaktlederen kan gi dispensasjon i enkelttilfeller, mobil 900 86 379.


Det nærmer seg sommer og sol, med tilhørende uteliv i Sokndal

I den forbindelse informeres det om, at det lovlig kan benyttes grillinnretninger som utepeiser, bålpanne o.l.

Dette gjelder for hele kommunen, i og utenfor tettbebygd strøk.

Det oppfordres til forsiktig bruk samt grei plassering med hensyn til brannfare og nærmeste nabo.

Informer gjerne naboer om din (kanskje nye) grillinnretningen, dette med tanke på røyk som ikke tidligere er kjent osv.

Ved kjennskap til ildstedet kan dette forebygge, og kanskje hindre en brannutrykning.

Ta gjerne kontakt vedr. spørsmål.Tidsrom og hendelse:

15. april - 1. mai: Brenning kan tillates etter søknad til Brannsjefen.
Ring den lokale vaktlederen, mobil 900 86 379.

1. mai - 1. august:All brenning er forbudt, ingen tillatelser gis
(unntak er brenning av løv/greiner etc. i et begrenset og kontrollert område, samt i tønne - hvis det ikke strider mot vedtatte lokale forskrifter).

1. august - 15. september: Brenning kan tillates etter søknad til den lokale vaktlederen, mobil 900 86 379.

Grunnlag for alle tillatelser:

• Stedsangivelse for hvor det skal brennes

• Dag/tidsrom

• Ansvarlig person

• Mobilnr vedkommende kan treffes på

• ALL ÅPEN FLAMME SKAL VÆRE SLUKKET VED MØRKETS FREMBRUDD!

• Skal logges på brannvakta i Flekkefjord

De mest brannfarlige ukene i året
Statistisk sett er de siste dagene av året den perioden det brenner mest i Norge. Gjennomsnittlig brenner det to til tre ganger så mye i denne perioden sammenlignet med resten av året

Lokale brenneforskrifter - Sokndal kommune - Kart

Sokndal kommune
Brann og redning
Svein G. Larsen
Brannsjef

Sist oppdatert 09.03.15 - 12:36 av Eline Nesvåg