Kontaktperson

Jan Ove Grastveit
Fagleder Vann & Avløp
Tlf. 51 47 06 32

Flomproblematikk Sokndal kommune

Sokndal kommune har vært i dialog med NVE, med tanke på nye opplysninger vedrørende flomproblematikk i Sokna
Sokna Hosmosmyr

NVE har gjennomført møte mellom Hydrologisk avdeling i NVE og konsulentfirma Dr. Blasy - Dr. Øverland, som har utarbeidet hydrologisk regnemodell for Sokna.

Nye værdata fra meteorologisk institutt er lagt inn, og en kjører ny beregning i regnemodell for vassdraget.

Det vurderes å sjekke/kalibrere målestasjon i Refsvatnet (Litlå). http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0026.00029.000/index.html.

NVE regner med å komme med oppdatert informasjon i september 2018.

Status for stoppede byggesaker og reguleringsplaner i flomsone, er derfor uendret.

Sist oppdatert 06.07.18 - 12:01 av Martin Brunvatne