Nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter

Kommunestyret har 29. oktober 2018 vedtatt nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter

De nye forskriftene er en oppdatering av de tidligere forskriftene. Den nye oppdateringen skal gjøre det:

  • Lettere for abonnenten å følge
  • Smidigere saksgang
  • Rettferdig fordeling av VA utgiftene
  • Oppdatert til dagens standard og krav

Hovedendringene i forskriftene er:

  • Fritidsboliger skal betale full pris for vann og avløp. (Sokndal kommune anbefaler å benytte vannmåler for å fange opp et redusert forbruk).
  • Næringseiendommer inkludert gartneri og gårdsbruk skal ha installert vannmåler.

Forskriftene ligger lagret under fanen Gebyr / Avgifter / Forskrifter

Sist oppdatert 02.11.18 - 14:26 av Martin Brunvatne