Kontaktperson

Jan Ove Grastveit
Fagleder Vann & Avløp
Tlf. 51 47 06 32

Vann og avløp

Her finner du relevant informasjon om Seksjon vann og avløp i Sokndal kommune. Hovedoppgavene våre er å levere hygienisk drikkevann til private husholdninger og næringsvirksomheter og å oppfylle drikkevannsforskriftens krav. Videre skal en ta hånd om avløpsvannet på en betryggende måte slik at en forurenser minst mulig og oppfyller myndighetenes krav.

Sokndal kommune har pr i dag en tilsatt i stilling som fagleder og to driftsoperatører for vann og avløp.

Navn Tittel E-post / telefon
Vakttelefon Ved vannlekkasjer utenom ordinær arbeidstid 900 86 379
Jan-Ove Grastveit Fagleder vann og avløp jog@sokndal.kommune.no / 51 47 06 32
Åge Frøytlog Driftsoperatør
Vidar Ørmen Driftsoperatør

Sist oppdatert 06.07.18 - 10:21 av Martin Brunvatne